Byråkratin stoppar bygge på skärgårdsön

En stugägare i skärgården har hamnat i ett byråkratiskt dilemma, ett moment 22. Byggregler sätter stopp för hans planer för huset på Småskär. Under tiden står det och förfaller.

Luleå 13 juli 2020 05:00

– Stenar har börjat komma upp genom golvet i köksdelen och eftersom någon tidigare ägare tagit bort den stora spisen och skorstenen, har taket börjat säcka ihop.

Det skulle inte behöva vara så. Storstugan byggdes i början av förra seklet och har bland annat bebotts av Märta Bucht, rösträttskämpen och läroverkslärarinnan. När hon avled i mitten av 1960-talet, skänkte hennes efterlevande stugan till kyrkan för att den skulle bli samlingslokal till kapellet på Småskär. Stugan hade redan vid flera tillfällen använts som samlingssal efter gudstjänster och annat i kapellet.

– Vi ville att någon skulle ta hand om stugan, berättar brorsdotterdottern Cecilia Bucht som bor i Vällingby i Stockholm.

– Det känns väldigt konstigt att den inte har tagits om hand.

Nisse Sundberg, ordförande för Småskärens intresseförening, har dock ingen vetskap om att stugan någonsin tillhört kyrkan.

1976 antogs en kommunal plan för Småskär. Där bestämdes att inga nya stugor skulle byggas större än 25 kvadratmeter och i planen finns även en ritning för stugorna ska se ut. Den som varit på Småskär och har sett hur kommunens uthyrningsstugor är byggda, vet hur de ser ut. I vissa områden får stugorna vara 30 kvadratmeter.

Stugägarens dilemma är att om han ska göra något åt Storstugan, räknas det som ett nybygge. Ett nybygge på Småskär i Kyrkviken får alltså inte vara större är 25 kvadratmeter.

– Stugan är idag runt 50 kvadrat och det är vad jag behöver för min stora familj, säger ägaren.

Han hade trott att eftersom den befintliga byggnaden i viken på Småskär är större, skulle det också gå att få bygglov för en större byggnad. Men vid underhandskontakter med byggnadsnämnden som tidigare ägare haft, visade det sig att planen är obeveklig. En stuga på 25 kvadrat och ett mindre uthus, det är vad som gäller.

Nisse Sundberg tycker ändå att stugägaren ska gå in med en bygglovsansökan för just Storstugan. 

– Visserligen har många stött på patrull, men jag talade för några år sedan med Christer Andersson, bygglovschefen, och han visade intresse för att ändå gå till nämnden med en sådan ansökan.

Nisse Sundberg tycker att man måste få ersätta hus med liknande byggnader hellre än att de ska ramla ihop och bli brädhögar.

– Kyrkviken är en miljö som behöver bibehållas. När folk kommer hit till Småskär måste vi ha någonting att visa dem.

Sundberg har själv varit på kyrkkaffe i Storstugan, inbjuden av kyrkvärden Märta Bucht, på 1950-talet.

– Jag var sju, åtta år och minns inte så mycket. Men jag minns att Märta alltid satt i kyrkbänken längst fram till höger som var ämnad för kyrkvärden. Hon var alltid elegant klädd, ofta i hembygdsdräkt.

Tidningen har haft kontakt med bygglovschefen Christer Andersson som för tillfället är på semester. Så här svarade han om bygglov i skärgården.

– Alla befintliga stugor får rustas inom ramen för vad som räknas som renovering, men om väggar, bärande delar i väggar, golv eller tak påverkas eller ersätts kommer slutprodukten att betraktas som nybyggnation, säger Christer Andersson.

Han är medveten om att det förekommer att folk bygger utan bygglov, något som kan kosta mycket.

– Byggsanktionsavgifter, viten och bygglovskostnader står helt i proportion med vilka fel som har begåtts och byggnadsverkens omfattning, från några tusenlappar upp till hundratusentals kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marianne Westin

Ämnen du kan följa
Byggplaner
Luleå

Träffparken – först ut i Luleås nyaste stadsdel – Kronandalen

Luleå kommun

Bygglovschefen om vad som gäller i skärgården

Läs mer!
Luleå

Extra: S kovänder om Råneås räddningstjänst

Luleå

Sameby tvingas flytta renar efter jägares protester

Basket

Klart: BC Luleå värvar ännu en amerikan

Fotboll

Mardrömsstart fällde LSK: "Inte med från start"

Konståkning

Succén i Tyskland: Krossade sitt personliga rekord

Visa fler