Minnesord: Åke Edenstrand

8 februari 2013 06:00

Åke Edenstrand, Hässelby, Nyköping, har gått bort vid 73 års ålder, efter många års hjärtproblem.

Han efterlämnar hustrun Eva med dottern Clara och dottern Caroline från ett tidigare äktenskap.

Åke Edenstrand var en grundlärd musikhistoriker, utövande musikant, kompositör och arrangör - och briljant jazzmusiker. Mångsidigheten var enorm.

Utöver den klassiska musiken var hans lärdom
oöverträffad i Sverige om all världens militärmusik genom århundradena.

Han var inte den som gjorde väsen av sig själv - så låt mig nämna att det var mitt initiativ att försvarsmusiken 1985 fick kontakt med Åke Edenstrand, ty det är jag stolt över.

När försvaret på senare år bragte ordning i sin musik och gav många enheter egna marscher var hans kunnande ovärderligt.

Till försvarets skivproduktion författade han pregnanta kommentarer - om det musikaliska lika väl som den ickemusikaliska bakgrunden, med en lärdom som omfattade också musiksociologi och kulturhistoria. I många militärhistoriska skrifter har han bidragit med det musikaliska arvet. Här finns strukturerad lärdom och analyser "som skulle ha räckt till många doktorsavhandlingar".

På allt hade han svar, och han kunde också sätta sig vid pianot och illustrera bakgrund i folkmusik från många länder. Balkans märkliga taktarter var en av hans passioner och om dem kunde han berätta med stor insikt. Han delade gärna och generöst med sig av sina kunskaper. Ibland obarmhärtig om kvaliteten och lika ofta generös om det som han satte högt. "Musikaliskt värdefull" var ett högt omdöme i vilket musikslag det vara månde.

I det oemotståndliga, Ellingtoninspirerade Kustbandet var han till och från pianist - deras bäste, sa musikerna. Och han har spelat med blank stålhjälm i kavalleriets blå uniform, uppsutten i Beridna högvaktens musikkår, ridutbildad reservofficer som han var.

Hans alltför sparsamma marschproduktion, på beställning, skäms inte för sig. Han gjorde också en viktig insats som arrangör.

Så rika begåvningar som Åke är det inte gott om.

Får vi någonsin se hans like?

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!