USA USA kommer vid årsskiftet att dra sig ur FN-organet Unesco, meddelar utrikesdepartementet i Washington.

USA slutade att ge pengar till organet efter att det gav Palestina medlemskap 2011. Washington-regeringen har återkommande kritiserat Unesco för resolutioner som USA anser vara anti-israeliska.

Unesco utser bland annat världsarv.