I lördags var det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. I dag tas de i förvar som måndagen den 12 december ska deporteras till Afghanistan med chartrat flyg. Hur många som är tonåringar utan kontakter och nätverk i Afghanistan vet vi inte.

Vi kräver att:

# tvångsutvisningarna omedelbart stoppas.

# Migrationsverket med omedelbar verkan ändrar sin praxis så att endast de som uppenbart är över 18 år skrivs upp i ålder. Alla som enligt okulär eller medicinsk undersökning skulle kunna vara under 18 år ska behålla den ålder de uppgivit.

# redan gjorda åldersuppskrivningar omprövas på ett rättssäkert sätt.

Morgan Johansson håller sig nu borta från dialog. Han har tagit bort alla inlägg från sin Facebook-profil, och han svarar inte på vår ansökan att få träffa honom för att lämna över vårt upprop "Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar" med mer än 5 000 undertecknare.

Regeringens och Migrationsverkets nya åtgärder kan se bra ut - men de är bara ett spel för gallerierna.

Ytterst få kommer att beröras av de nya åtgärderna då Migrationsverket inte avser att ändra sin praxis att rutinmässigt skriva upp åldern för ensamkommande barn utan id-handlingar till 18 år. Förslaget om möjlighet till gymnasiestudier gäller de ungdomar som migrationsverket anser är under 18 år den 1 juli 2017, och i det nya rättsliga ställningstagandet anses att ensamstående ”vuxna” män kan klara sig bra i Afghanistan.

Utvisningarna fortskrider med full takt. En pojke som varit här i 3,5 år och är på god väg att lyckas ta sig in på läkarlinjen är på väg att ge upp och låta sig avvisas "frivilligt". Han klarar inte osäkerheten. Hur ska han, "västernifierad" som han är, tas emot av talibanerna? Varför inte lyssna på arbetsförmedlingen som anser att vi behöver 60 000 nya svenskar per år? Här finns de studiemotiverade resurspersonerna?

Dagens osäkra läge i Afghanistan, bekräftat i Migrationsverkets nya rättsliga ställningstagande, gör det inhumant och ociviliserat att utvisa någon dit, än mer så med tvång och i synnerhet unga hazarer utan bakgrund i landet.

Populism och främlingsfientlighet ökar världen över. Valet i USA har gjort detta legitimt. Det behövs ett land, om än litet, som står upp för mänskliga rättigheter. För att tala med Stefan Löfvén: "Vi ska fortsätta vara ett land som bär solidariteten som vår största stolthet".

De här sakerna brukar vi svenskar inklusive socialdemokrater, helst inte tala om, för vi skäms så.

# 1939 nekade vi inresetillstånd för tio judiska läkare från Nazityskland.

# 1946 utlämnade vi 146 balter till Sovjetunionen.

# 2001 lät vi USA ta hand om avvisningarna av två egypter. De fängslades och torterades.

Nu har vi inlett tvångsutvisningar av bortåt 20 000 ungdomar. Kommer vi att skämmas över detta?

Meta Wiborgh,

god man, allmänläkare, Luleå

Mats Eliasson,

god man, överläkare, professor i medicin, Luleå

Ingrid Eckerman,

allmänläkare, chefredaktör Allmänmedicin, Stockholm

Bertil Hagström,

allmänläkare, med.dr, Horred

Elin Karlsson,

ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, Eskilstuna

Lars H Gustafsson,

barnläkare och författare, Lund

Urban Hidman,

fil.lic, leg. psykolog, Stockholm

Jan Halldin,

psykiater och socialmedicinare, Stockholm

Bengt Järhult,

allmänläkare och debattör, Ryd

Lars-Bertil Arvidsson,

f.d. hälso- och sjukvårdsdirektör SLL, managementkonsult, Stockholm

Töres Theorell,

stressforskare, professor emeritus, Karolinska institutet

Christer Hogstedt,

professor emeritus, arbetsmedicin, Karolinska institutet

Torbjörn Tännsjö,

professor i praktisk filosofi, Stockholms universitet

Joachim Vogel,

professor emeritus, välfärdsforskare, Stockholm

Stefan de Vylder,

nationalekonom, Stockholm

Bertil Egerö,

docent emeritus i sociologi, Lund

Marita Eastmond,

senior professor i socialantropologi, Göteborgs universitet

Göran Djurfeldt,

senior professor i sociologi, Lund universitet