Det handlar om eleverna i sektor 1, det vill säga naturvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet.

I övrigt blir det godkänt på alla punkter som till exempel undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd samt bedömning trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling samt betygssättning.

Ingen psykolog deltar aktivt i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, något som är ett krav enligt skollagen.

Psykolog anlitas istället i enskilda elevärenden.

Nu får ansvariga på Björknäsgymnasiet på sig fram till den 31 januari att svara Skolinspektionen om hur bristen ska åtgärdas.