I början av april i år godkände Kiruna kommun delvis Könkämä samebys ansökan om ett utökat skoterförbudsområde. Enligt samebyns ansökan så har betet varit dåligt vintertid och de nödutfodrar renarna. Samebyn hade omkring 12 000 renar i området när de skrev ansökan.

Kommunen beviljade ansökan men tog bort ett område där det finns privata fastighetsägare, något som samebyn överklagade. Regeringen ändrar nu kommunens beslut till att skoterförbud ska gälla i hela det ansökta området.

– Vi som har tagit beslut i frågan anser naturligtvis att vi har gjort en väl avvägd bedömning. Det anser uppenbarligen inte regeringen. Framför allt tycker jag att det borde vara självklart att den som till exempel äger en stuga inom ett förbudsområde har rätt att ta sig till och från sin stuga, säger Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson i ett pressmeddelande.

Även Laevas sameby överklagade kommunens beslut om tillfälligt skoterförbud fram till barmarksperioden. Enligt samebyns ansökan behöver de cirka 8000 renarna i området få möjlighet att hitta en ostörd plats för att stanna upp och samla krafter inför kalvningen.

Samebyn menade i sin överklagan att regeringen borde ändra beslutet enligt samebyns önskan samt att endast den statliga skoterleden ska tillåtas för trafik. Något som också regeringen nu gjort.

Enligt regeringen har den som äger en fastighet eller behöver tillgång till området för turismverksamhet goda möjligheter att få dispens till det.