De 25 storkommunerna omfördelar totalt 3,5 miljarder kronor till sina skolor, beroende på skolornas socioekonomiska förutsättningar. Mellan 5 och 18 procent av skolbudgeten viks till denna omfördelning, visar en kartläggning Dagens Samhälle gjort. Tidningens undersökning visar också att kommunerna inte vet så mycket om effekterna. De få uppföljningar som gjorts har inte kunnat visa några positiva trendbrott. I Stockholm sjönk i stället resultaten på de skolor som fick störst ersättning.

Tidningen påpekar att elevomsättningen kan vara stor på skolor i socioekonomiskt svaga områden, och att det därför kan vara svårt att dra säkra slutsatser om sambandet mellan förstärkningar och resultat.

Bästa lärarna

Kommunerna är skyldiga att kompensera "problemskolor" med mer resurser. Och från och med nästa år fördelar regeringen ett nytt statligt bidrag för att öka likvärdigheten mellan skolor och huvudmän. På sikt handlar det om sex miljarder kronor per år.

Förslaget kommer ursprungligen från Skolkommissionen, där Jan-Eric Gustafsson var ordförande. Han tillstår att pengar i sig inte garanterar några resultat, utan hur de används.

Där har forskningen tydliga besked att alla elever, och särskilt utsatta elever, gagnas av mängd och kvalitet i undervisningen, vilket innebär att de bör ha erfarna, meriterade lärare. I någon mening kan pengar ha en inverkan, i form av löner och arbetsvillkor för att locka dessa lärare. Men det är svårt, med tanke på lärarbristen.

Tar flera år

Han säger också att kompensatoriska åtgärder är ett långsiktigt projekt. Förbättrade resultat kan dröja flera år – förutsatt att åtgärderna är de rätta. Han påpekar vidare att det finns stora skillnader inte bara inom, utan också mellan olika huvudmän, vilket det nya statsbidraget ska utjämna.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) medger även han att mer resurser inte är en mirakelkur.

Därför kommer vi att följa upp bidrag utifrån resultat. Samtidigt ska staten också gå in och jobba direkt med skolutveckling tillsammans med en huvudman eller skola. Det är viktigt att detta sker parallellt. I vår tar vi emot en skiss på hur en starkare regional statlig närvaro kan se ut, säger han.