Bodens ridklubb sköter sedan oktober 2016 driften av Bodens ridhus. I uppdraget ingår bland annat att bedriva ridskola, ridning för personer med funktionsvariationer samt att ansvara för uthyrning av anläggningen för träning och tävling till föreningar, skolor och allmänhet. Förslaget på nya taxor kommer från ridhusrådet där ärendet diskuterats. Ridhusrådet består av representanter från föreningar i ridhuset.

– Förhoppningen är att vi med det nya avgiftssystemet inte ska hamna i samma situation som inträffade tidigare. Nämligen att det blev för dyrt att hyra Bodens ridanläggning för att hålla en tävling. Nu kostar det inte mer än 10 000 kronor att hyra anläggningen för en tävling med alla tävlingshinder, säger Hendrik Andersson, ordförande i kulturs-, fritids- och ungdomsnämnden.

Han tycker att det i dag känns som en mycket bättre stämning mellan alla inblandade föreningar som nyttjar ridhuset.

– Varje gång vi träffas i ridhusrådet så har vi chansen att ventilera aktuella saker som sker. Vi ska ha fortsatta möten men kanske inte lika ofta. Nästa möte som dyker upp är när vi ska boka ut höstens alla ridtider.

.