I februari inleddes processen med att hitta en efterträdare till Johan Sterte som går vidare till nya uppdrag. Efter en urvalsprocess landade universitetsstyrelsens rekryteringsgrupp i att föreslå Birgitta Bergvall-Kåreborn till ny rektor och i går så fattade styrelsen beslut om att hon är deras val.

– Det känns jättebra, verkligen jättebra. Birgitta har ju varit prorektor i ett antal år och är väl insatt och hon har visat prov på skickligt ledarskap. Hon har också en stor kunskap kring den bredd som finns på universitetet, säger Eva Nordmark.

LTU fick en ny styrelse i maj och enlig Eva Nordmark så ska nu ett arbete om en ny vision och strategi inledas, där rektorn givetvis har en viktig roll också.

Den nuvarande strategin löper ut 2020 och den nya ska sträcka sig mot 2030.

– Det blir ett jättespännande utvecklingsarbete. Hur ser universitetets roll ut i framtiden? Det finns en mängd olika utmaningar, säger Eva Nordmark.

Hon fortsätter:

– Det känns jättebra att ha en ny rektor på plats som är med och leder det här visionsarbetet, det här är ett gemensamt arbete.

Arbetet började i februari och hittills har tidsschemat hållit. Det formella beslutet att utse Birgitta Bergvall-Kåreborn till ny rektor ligger hos regeringen och statsminister Stefan Löfven men det är formalia.

– Tidsplanen är att regeringen ska fatta beslut i november och ambitionen är att Birgitta ska vara i tjänst fullt ut 1 januari 2018, säger Eva Nordmark.