Framtiden för musikfestivalen Musikens makt är fortsatt osäker.

Förra veckan berättade vi att kulturförvaltningens tjänstemän föreslår Luleå kommun att släpper detalj­kraven och i stället avsätter 1,35 miljoner kronor årligen till evenemanget.

– Det är för att slippa kravet på upphandling, en öppning för föreningen Musikens makt att söka arrangemanget, sa kulturchefen Åke Boström.

Läs mer: Så ska Musikens makt leva vidare

Läs mer: Därför dröjer ödesbeslutet

Men inför dagens sammanträde i kulturnämndens arbetsutskott nås Norrbottens Media av uppgifterna att den S-ledda majoriteten i nämnden gör revolt mot tjänstemännens förslag – och i stället kommer att lägga fram ett förslag som innebär att Musikens makt tvärtom måste upphandlas.

– Det jag kan säga är att det finns ett annat förslag också. Vad det innebär får du reda på efter vårt sammanträde, säger ordförande Omar Jakobsson innan arbetsutskottets möte klockan 13.15 på torsdag.

Varför väljer ni ett annat förslag än det som förvaltningen presenterade?

– Det har sina orsaker och det meddelar vi efter att ett sådant beslut är taget i arbetsutskottet. Det finns ju alltid ett visst utrymme att diskutera saken i utskottet också, säger Omar Jakobsson.

I arbetsutskottet sitter tre socialdemokrater – ordförande Omar Jakobsson, S, vice ordförande Emelie Nybom, S, och Nils Harnesk, S.

Även Jan-Olof Grönlund, Moderaterna, samt Kati Jääskeläinen, Vänsterpartiet, har platser där.

Arbetsutskottets slutgiltiga förslag tas upp i kulturnämnden den 26 oktober.

Därefter ska kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige ta beslut.

Elisabeth Rosenbrand, projektledare för Musikens makt, har tidigare berättat att man redan har lämnat in en ansökan för festivalen nästa år.

– Vi har sökt om 1,8 miljoner kronor, det är det som festivalen kostar egentligen. Vår vision är att utveckla Musikens makt och inte krympa, säger hon.

Vi uppdaterar.