Den höga nivån på Torne älv börjar nå en kritisk punkt. Just nu pumpas orenat avloppsvatten ut ur reningsverket i Vittangi för att privatpersoner inte ska påverkas av vattenflödena.

– Just nu påverkas inte privata fastigheter och det är det som är vårt mål, att det inte ska trycka upp vatten i privata fastigheter. Om vattennivån håller sig så här tror vi att vi klarar oss, säger Kjell-Göran Hansi, enhetschef på Tekniska verken i östra Kiruna.

Och om nivån stiger ytterligare?

Artikelbild

| Så här såg det ut i Vittangi 2014.

– Då kan det ställa till det. Men det är svårt att spekulera i vad som händer. Vi pumpar dygnet runt för att hålla nivå i spillvattenledningarna, men det är problematiskt när det är så här högt vatten.

Vad händer om det stiger?

– Om älven stiger ytterligare och tränger in i avloppsledningsnätet kan det i värsta fall trycka upp i avloppsledningar i privata hushåll som ligger lågt belägna. De som ligger närmast älven är oftast de som påverkas, säger Kjell-Göran Hansi.

Har du varit med om något liknande?

– Senast 2004 ska det ha varit så här, jag jobbade inte själv då men det var ett år där flera privata fastigheter påverkades.

Hur går det att pumpa orenat avloppsvatten?

– Det är klart att det inte är bra att pumpa ut orenat vatten, men det finns inget annat sätt just nu. För oss är det viktigt att så få privata fastigheter som möjligt drabbas.