– Det var en riktig flytt, säger Angelica Ruffier-Holmqvist.

Nu är hon aktuell med en utställning på Galleri Syster i Luleå där hon undersöker och utforskar berättelsen om Norrland.

Det var när hon fick pengar av franska staten för ett filmprojekt om platsens betydelse som hon insåg att hon måste leva på den plats hon sökte närma sig. Då hade hon sedan 2011 regelbundet rest till Luleå för att samla olika bilder, vykort, dagstidningar, utforska arkiv, bläddra i familjealbum, läsa befintliga berättelser och fotografera landskap hon såg.

Artikelbild

| Fyra böcker. Det är fyra böcker som hela utställningen, där Angelica Ruffier-Holmqvist undersökt berättelsen om Norrland, bygger på.

Valet av stad är ingen slump. Angelica Ruffier-Holmqvist är född i Luleå men har bott hela sin barndom och vuxna liv i Frankrike, förutom de senaste två åren då hon bott och arbetat i Berlin.

– Vi var mycket i Luleå på somrarna och det är bilder av sommarens nostalgi jag burit med mig. Samtidigt har Sverige och Luleå alltid varit främmande. Känslan av inte riktigt komma in i en samhällskontext. Jag upplever att jag svävat ovanför och den känslan tog mig hit till Luleå, säger hon.

Det var i samband med hennes utbildning till grafisk designer i Frankrike som hon påbörjade det projekt hon nu tagit vidare till en utställning som kretsar runt fyra böcker.

– Jag är utbildad grafisk designer med inriktning mot bokdesign. Jag gillar böcker eftersom de är en plats i sig själv. Du behöver inte vara på en specifik plats. Boken som förmedlare har varken regler eller kräver sociala sammanhang. Dessutom är det skönt att en bok har en början och ett slut - en tanke som tilltalar i en samtid där allt pågår i ett evigt flöde, säger hon

Att göra en utställning är därför ganska främmande för Angelica Ruffier-Holmqvist.

– Konst har också en helt annan laddning än en bok, men det var hit mitt projekt tog mig.

Vid Kurirens besök håller hon på att skapa en scenografi runt de fyra böcker som utställningen bygger på. Eller som själv beskriver – fyra parallella berättelser om vad ett liv i Norrland kan vara.

– Mina vänner i Frankrike upplever att jag flyttat till Nordpolen. De har svårt att föreställa sig att människor lever helt vanliga liv så här långt norrut. Mina undersökningar har så långt främst kretsat kring historia. Jag har suttit timmar på Luleå stadsbibliotek och läst böcker av upptäckare och historieberättare från mitten av 1500-talet och framåt. Jag har fått en rundvandring på Norrbottens minne bland deras bruksföremål som fram till 1960-talet bär på en egen norrbottnisk berättelse. Mycket handlar ju om de norrbottniska naturresurserna – malmen, vattenkraften och turismen. Jag är intresserad av hur man kan känna historien i samtiden.

Samtidigt har hennes studier av den norrbottniska historien lärt henne att det inte finns något givet sätt att se på världen.

– Det finns varken bilder eller berättelser som ger en komplett upplevelse av en plats. Istället finns individer som i specifika sammanhang, vid en bestämd tid gett oss en skildring. Och det handlar om allt. Från privata familjebilder till de historiska bruksföremål som bevarats. Skulle du fråga en fransman om varför hen väljer att bo i Provence skulle svaret, liksom här, troligen bli på grund av friluftsliv, jakt, fiske och närhet till naturen...

Nästa steg i det projekt som började som ett mästarprov inför hennes diplom som grafisk designer att undersöka konflikterna som präglar vårt läns naturresursanvändning.

– Jag var ovetande om de konflikterna. Därför behandlas de inte i denna utställning, men jag kommer att återkomma till dem, säger Angelica Ruffier-Holmqvist.