– Det här är en jämlikhetsfråga, precis som frågan om arbetskläder för förskolepersonalen, säger Malin Fältros, talpedagog.

Centrala elevhälsan har sin bas på Kronanområdet. Symboliken vid parkeringen är slående. Bara ett 20-tal meter från platsen med de anställdas privata bilar står stadsbyggnadsförvaltningens tjänstebilar uppradade.

– Det här möts man av varje morgon. Inte så att vi missunnar någon tjänstebilar, det är ju naturligtvis så det ska vara egentligen. Men jag tycker det känns omodernt att Luleå kommun behandlar en typiskt kvinnlig arbetsplats på det här sättet, säger Joel Rutschman, psykolog och skyddsombud.

Artikelbild

Hot om vite. Arbetsmiljöverket har haft synpunkter på arbetsförhållandena för centrala elevhälsan tidigare. Det är föreläggandet är från 2015.

Centrala elevhälsan är en stödfunktion för Luleås samtliga för-, grund och särskolor. Vid anställning får personalen skriva på ett kontrakt att man accepterar att använda privat bil i tjänsten. Bilen använder de till att ta sig själv och arbetsmaterial mellan skolorna.

Enligt det centrala avtalet är ersättningen 29 kr/mil före skatt.

– Det ska täcka bensin, slitage, försäkringar, samt det faktum att bilen förlorar i värde när man kör. Och om vi råkar ut för någonting i tjänsten får vi står för det själva, säger Christina Mitchell, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och skyddsombud.

Anne Luthström, skolpsykolog och fackligt förtroendevald, berättar att hon på torsdagen drabbades av punktering vid ett skolbesök.

Artikelbild

| Jämlikhetsfråga. Joel Rutschman, Christina Mitchell, Malin Fältros och Anne Luthström vid centrala elevhälsan vill ha bättre villkor för att tvingas använda sin privata bil i tjänsten. "Det känns omodernt att Luleå kommun behandlar en typiskt kvinnlig arbetsplats på det här sättet", säger Joel Rutschman.

– Den kostade 350 kronor att laga. Det är vad jag för ut i bilersättning per månad. Det känns riktigt dåligt, säger hon.

Personalen anser att ersättningen är för dålig. De kräver tjänstebilar eller bättre villkor.

Artikelbild

| Vill ha bättre villkor. Christina Mitchell, Malin Fältros, Joel Rutschman och Anne Luthström vid centrala elevhälsan tvingas använda sin privata bil i tjänsten. Nu kräver de tjänstebil alternativt bättre villkor. "Det här är en jämlikhetsfråga", säger Malin Fältros.

– I Haparanda har man högre milersättning och även ett engångsbelopp på 1500 kronor per månad. Det är rimligt, säger Malin Fältros.

Förhållandena för att parkera bilen vid skolorna är inte heller bra. De tvingas ofta parkera långt bort trots att de kan ha mycket att bära, och ofta har de inte tillgång till motorvärmare.

– Det innebär att Luleå kommun bryter mot ett föreläggande från arbetsmiljöverket från 2015, konstaterar Joel Rutschman.

Som lök på laxen har de sedan årsskiftet drabbats av en månadsavgift för parkering på 200 kronor.

– Om man har tjänstebil och tar sin privata bil till jobbet, då är det inget att säga om. Men för oss är bilen ett arbetsredskap. Den ska inte föranleda någon kostnad för oss och där har vi stöd av arbetsmiljöverkets föreläggande. Det är centrala elevhälsan, modersmålslärarna och kulturskolan som har det på det här viset. Typiskt kvinnliga yrken, säger Christina Mitchell.