Det är från reningsverket i Vittangi som det orenade avloppsvattnet ska pumpas ut från, skriver SVT Norrbotten. Det är för att inte privata fastighetsägare ska drabbas av ett inflöde i spillvattenledningarna som de orenade vattnet pumpas ut i älven.

Kjell-Göran Hansi, enhetschef Tekniska verken i östra Kiruna, hoppas att inte vattnet ska stiga mer den närmsta tiden.

– Vi håller tummarna att vattennivåerna inte ska stiga ytterligare i Torneälven. Som det ser hur nu klarar vi oss, men det får inte stiga mycket till – då får vi större problem, säger han till SVT Norrbotten.

Om vattennivåerna stiger ytterligare kan det hända att pumparna och ledningarna i verken inte klarar av att hålla undan vattnet. Det kan göra att enskilda fastigheter drabbas genom att spillvatten tränger in i källare på enskilda fastigheter.