• torsdag 27 april 2017
 • Mediesällskapet
 • Familjeannonser
 • Lunchguiden
 • Grannar
 • Karriär i norr
 • Lokus
 • Lohts
Vädersponsor:

Alla säger nej till ny badplats

BODEN Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden har beslutat att utredningsarbetet att göra en badplats i Bodträsket mellan Bränna och Kungsbron ska avslutas." Det finns alldeles för många osäkra parametrar inte minst vattenkvalitén som gör sjön olämplig för bad, säger Hendrik Andersson, ordförande (L).

Nämnden gör det med hänvisning till yttrandet från samhällsbyggnadskontoret som godkänts av miljö- och byggnadsnämnden. I dessa yttranden framgår det att badstranden i det utpekade området är olämpligt med hänsyn till människors hälsa.

Vid utredningsmötet där representanter från dessa tre förvaltningar möttes framgick att det fanns många osäkra parametrar att ta hänsyn till som kulturminneslagen, vattendomar, vattenkvalité, sedimentering, tillstånd med mera.

Enligt kommunens lokala föreskrifter råder också i dag badförbud i det föreslagna området.

Att tekniskt anlägga en badstrand är möjligt men högst troligt kostsamt och tidskrävande då det råder stor osäkerhet om vilka åtgärder som i så fall måste genomföras. Om ärendet ska fortsätta utredas måste det också avsättas stora ekonomiska resurser för prover och andra undersökningar. Nämndens beslut blir därför att avsluta utredningsarbetet.

 
 
 • Mest läst på Kuriren.nu
 • Senaste nytt
 • TT
Skicka in ditt klipp!
Klicka för att komma till Sveriges sötaste dokusåpa
 • Senaste nytt
 • INRIKES/UTRIKES