EDEK har fått 95 209 kronor från Skogsstyrelsen för att upprätta en 9800 meter lång sammanhängande strandpromenad och naturstig. För två år sedan röjdes och märktes leden. Strandpromenaden sträcker sig mellan Tree Hotel och upp till Haradsbron , eller längs älven och nedanför Haradsbyn bort till bron och upp förbi kyrkan. Den passerar i anslutning till den planerade anläggningsplatsen för Arctic Bath.

Skogsstigen som berör mer än ett trettiotal markägare är en förlängning av strandpromenaden och sträcker sig genom skogsområdet norr om väg 97 mellan

Edefors kyrka och åter mot Tree Hotel.

– Leden kräver ett underhåll för att inte växa igen. Nämnden beviljar underhållsbidraget för att hålla leden röjd och

framkomlig för allmänhet och turister,säger ordförande Hendrik Andersson (L).