Hjärtevarma hälsningar till alla medmänniskor på jorden.